Ny elev
 
 

På Mariagerfjord Gymnasium får du lyst til at lære mere. På stx og hf møder du et bredt udbud af fag, studieretninger og fagpakker. Du møder ambitiøse, uhøjtidelige og engagerede lærere, der er i konstant faglig udvikling. Og du møder et professionelt studiemiljø med moderne teknologi, lyse undervisningslokaler og hyggelige fællesområder.

Her kan du læse vores infomagasin 2018:

stx eller hf?

Begge ungdomsuddannelser giver dig mulighed for at fortsætte på en videregående uddannelse, men der er alligevel forskel:

Stx er en treårig almendannende gymnasial uddannelse. Det betyder, at stx har en bredere sammensætning af fag med både et kulturelt, samfundsfagligt, sprogligt og naturvidenskabeligt præg. De første tre måneder er et grundforløb, der er fælles for alle. Her bliver du introduceret til gymnasiets fag og vejledt om dine muligheder. Først herefter skal du vælge din studieretning, der former din stx-uddannelse i en bestemt retning. Læs mere om stx 2018 her.

Hf er også en almendannende gymnasial uddannelse, men den varer kun to år. Det betyder, at hf er knap så bred, og der er færre muligheder for at vælge fag på det højeste A-niveau. Derfor er hf en fordel for dig, der ved, at du vil fortsætte på en kort eller mellemlang uddannelse. Det kan fx være uddannelsen til pædagog, lærer, sygeplejerske, politibetjent, fysioterapeut, socialrådgiver og andre såkaldte professionsbachelor uddannelser. Læs mere om hf 2018 her

Derudover udbyder Mariagerfjord Gymnasium en visiteret hf - også kaldet vhf - der er en specielt tilrettelagt hf-uddannelse for normaltbegavede unge med ADHD, autismespektrum-tilstande og tilgrænsende vanskeligheder. Læs mere om vhf 2018 her.