Godt at vide
 
 

Mariagerfjord Gymnasium i tal

(opdateret d. 28/9 2017)

Eleverne
I skoleåret 2017-2018 går der 761 elever på Mariagerfjord Gymnasium. Eleverne er fordelt på de gymnasiale uddannelser:
Stx (almen studentereksamen): 607 elever
Htx (højere teknisk eksamen): 41 elever
Hf (højere forberedelseseksamen): 82 elever
Vhf (visiteret hf): 31 elever

Gennemsnitlig klassekvotient
Stx: 26 elever pr. klasse
Htx: 21 elever pr. klasse
Hf: 27 elever pr. klasse
Vhf: 10 elever pr. klasse

Skolens personale
99 ansatte fordelt på 87 lærere inkl. ledelsen (heraf 78 fastansatte) og 12 øvrigt ansatte.

Nøgletal
Mariagerfjord Gymnasium ønsker, at så mange som muligt af en gymnasieårgang gennemfører deres studentereksamen, og at deres eksamensresultat bliver så godt som muligt. Du kan se, hvad det betyder i tal her, hvor Undervisningsministeriet leverer en række nøgletal via statistikbasen. Du kan også se tallene for henholdsvis Nordjylland og hele landet ved at skifte område og klikke på ”Vis rapport”:

  • Se studenternes karaktergennemsnit her.
  • Se hvilke videregående uddannelser vores studenter har søgt ind på her (vælg uddannelse og herefter "Vis rapport").
  • Studietid og gennemførelsesprocenterne kan ses her.

Vores mange tiltag, som sigter mod at hjælpe den enkelte elev til at gennemføre det gymnasiale forløb med et så godt resultat som muligt, beskrives i vores handleplan, der findes her.